ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε όλους τους τύπους κινητήρων κι αντλιών, καθώς και γενικές επισκευές παντός τύπου ηλεκτρομηχανημάτων.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ WILO

Εμπορευόμαστε όλα τα ανταλλακτικά της εταιρίας WILO και σας παρέχουμε αποκλειστικό service.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΑΝΤΛΙΩΝ

Το κατάστημά μας διαθέτει ηλεκτροκινητήρες παντός τύπου, αντλίες υποβρύχιες, αντλίες λυμάτων, και όλα τα μηχανήματα εναλασσόμενου ρεύματος.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Εμπορευόμαστε κι αναλαμβάνουμε την επισκευή και τα ανταλλακτικά όλων των κυκλοφορητών WILO.