• Παπαφλέσσα 36, Patras, Greece
  • Και Παπαφλέσσα 38 Πάτρα, Δυτική Αχαΐα